ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

1. Uděluji tímto souhlas společnosti MEPAC CZ, s.r.o. se sídlem Nebory 547, IČ: 268 41 304 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

(uveďte osobní údaje dle skutečnosti)

– Jméno a příjmení

– E-mail

– Telefon

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel kontaktování klienta. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu.

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje MEPAC CZ, s.r.o.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé

a. Obchodní zástupci společnosti MEPAC CZ, s.r.o.

b. Obchodní ředitel společnosti MEPAC CZ, s.r.o.

5. Dle GDPR máte právo:

– Vzít souhlas kdykoliv zpět

– Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

– Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

– Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit

– Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování